Mercedes SLC 2016

Mercedes SLC – kẻ thay thế SLK lộ diện trên thị trường

Mercedes SLC mang những sửa đổi ở ngoại thất cùng cỗ máy lấy từ C-class, phiên bản cao nhất SLC 63 AMG lắp loại 4