Chevy Silverado

Va phải đá, thùng xe Chevy Silverado và Ford F-150 thế nào?

Ghi nhận từ kêt quả trên cho thấy, chiếc thùng trên chiếc bán tải Silverado làm bằng chất liệu thép có sức chịu đựng cao