bếp phong thủy

Ngôi nhà để ‘sống xanh’ ở giữa lòng Sài Gòn xô bồ

Những phiên bản đầu tiên của nhà ống tại Việt Nam vẫn có khoảng sân trong và các ô để lấy sáng, tuy nhiên khi