Mercedes Đà Nẵng bàn giao E200 cho Palm Garden Beach Resort & Spa

06-11-2017